Anh kỹ sư Vinamach với ước mơ sáng tạo máy gieo hạt phục vụ nông dân

Máy vun luống, bón phân khoai

Máy vun luống, bón phân khoai

Tính năng:
– Phá váng
– Vun luống
– Bón phân

Năng suất: 6-10 ha/8 giờ

Mô tả sản phẩm