Máy trải màng phủ

Máy trải màng phủ được gắn vào máy cày, khi di chuyển sẽ tự động trải màng phủ lên luống.

Tên gọi Thông Số
Tên máy Máy trải màng phủ nông nghiệp
MODEL VNM-TMP
Chức năng Vun luống, trải màng phủ, đè bạt, lấp đất lên mép màng phủ, đục 1 hàng lỗ
Kích thước luống Bề rộng mặt luống 1m

Bề rộng chân luống 1,2m

Số lượng hàng 1 hàng
Bề rộng bạt 1,4m
Công suất máy kéo 30hp trở lên.
0935 157 244