Máy gieo hạt

Máy gieo hạt

IMG_2129

Máy gieo hạt 1 hàng

IMG_1743

Máy gieo hạt trên đất ruộng (chọt lỗ)

Hiển thị một kết quả duy nhất