Máy gieo – trồng

Máy gieo-Máy trồng

IMG_2129

Máy gieo hạt 1 hàng

IMG_1743

Máy gieo hạt trên đất ruộng (chọt lỗ)

Hiển thị một kết quả duy nhất