Máy trồng khoai tây

Máy trồng khoai tây.

Chức năng: Vun luống nháp, rạch hàng, bón phân lót, bỏ củ khoai tây, lấp, vun luốn lần 2.

Năng suất: năng suất cao 2ha/ngày.

Đầu máy kéo: sử dụng đầu máy kéo 50Hp trở lên.

Trồng được các loại củ nguyên và củ bổ.

Máy liên hoàn, tự động

0935 157 244