9 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 23,3 tỉ đô la

Với kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong tháng 9-2016 ước đạt 2,5 tỉ đô la Mỹ, tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 23,3 tỉ đô la Mỹ trong chín tháng đầu năm, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).
tom
Ảnh minh họa
Báo cáo của Bộ NN&PTNT công bố hôm nay (26-9), cho thấy ngoại trừ mặt hàng gạo cùng với gỗ và sản phẩm gỗ sụt giảm, thì giá trị xuất khẩu hầu hết các mặt hàng nông, lâm, thủy sản trong chín tháng đầu năm 2016 đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
Cụ thể, xuất khẩu gạo chín tháng đầu năm 2016 ước đạt 3,76 triệu tấn với trị giá 1,69 tỉ đô la Mỹ, giảm 16,4% về khối lượng và 12,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái; gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu đạt 4,9 tỉ đô la Mỹ trong chín tháng đầu năm 2016, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, mặt hàng cà phê, xuất khẩu chín tháng đầu năm đạt 1,39 triệu tấn với kim ngạch 2,48 tỉ đô la Mỹ, tăng 38,9% về khối lượng và 22,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái; xuất khẩu cao su đạt 854.000 tấn với kim ngạch 1,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 14,6% về khối lượng và 1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Riêng đối với mặt hàng thủy sản, kim ngạch xuất khẩu trong tháng chín năm 2016 ước đạt 568 triệu đô la Mỹ, đưa giá trị xuất khẩu chín tháng đầu năm 2016 đạt 4,93 tỉ đô la Mỹ, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là những thị trường nhập khẩu thủy sản chủ lực của Việt Nam.
Như vậy, trong chín tháng đầu năm 2016, xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính (gạo, cà phê, cao su, thủy sản, tiêu, điều…) đã mang về cho cả nước 11,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Bộ NN&PTNT.
Về kim ngạch nhập khẩu toàn ngành nông, lâm, thủy sản, theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, chín tháng đầu năm2016 ước đạt 17,74 tỉ đô la Mỹ, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó nhập khẩu một số sản phẩm chính như phân bón; thuốc trừ sâu, nguyên liệu thuốc trừ sâu; gỗ, sản phẩm gỗ; thức ăn gia súc và nguyên liệu; cao su; thủy sản…, ước đạt khoảng 12,82 tỉ đô la Mỹ, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

9 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 23,3 tỉ đô la

Với kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong tháng 9-2016 ước đạt 2,5 tỉ đô la Mỹ, tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 23,3 tỉ đô la Mỹ trong chín tháng đầu năm, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).
tom
Ảnh minh họa
Báo cáo của Bộ NN&PTNT công bố hôm nay (26-9), cho thấy ngoại trừ mặt hàng gạo cùng với gỗ và sản phẩm gỗ sụt giảm, thì giá trị xuất khẩu hầu hết các mặt hàng nông, lâm, thủy sản trong chín tháng đầu năm 2016 đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
Cụ thể, xuất khẩu gạo chín tháng đầu năm 2016 ước đạt 3,76 triệu tấn với trị giá 1,69 tỉ đô la Mỹ, giảm 16,4% về khối lượng và 12,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái; gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu đạt 4,9 tỉ đô la Mỹ trong chín tháng đầu năm 2016, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, mặt hàng cà phê, xuất khẩu chín tháng đầu năm đạt 1,39 triệu tấn với kim ngạch 2,48 tỉ đô la Mỹ, tăng 38,9% về khối lượng và 22,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái; xuất khẩu cao su đạt 854.000 tấn với kim ngạch 1,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 14,6% về khối lượng và 1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Riêng đối với mặt hàng thủy sản, kim ngạch xuất khẩu trong tháng chín năm 2016 ước đạt 568 triệu đô la Mỹ, đưa giá trị xuất khẩu chín tháng đầu năm 2016 đạt 4,93 tỉ đô la Mỹ, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là những thị trường nhập khẩu thủy sản chủ lực của Việt Nam.
Như vậy, trong chín tháng đầu năm 2016, xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính (gạo, cà phê, cao su, thủy sản, tiêu, điều…) đã mang về cho cả nước 11,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Bộ NN&PTNT.
Về kim ngạch nhập khẩu toàn ngành nông, lâm, thủy sản, theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, chín tháng đầu năm2016 ước đạt 17,74 tỉ đô la Mỹ, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó nhập khẩu một số sản phẩm chính như phân bón; thuốc trừ sâu, nguyên liệu thuốc trừ sâu; gỗ, sản phẩm gỗ; thức ăn gia súc và nguyên liệu; cao su; thủy sản…, ước đạt khoảng 12,82 tỉ đô la Mỹ, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
0935 157 244