IMG_20140507_073304

Máy gieo hạt 3 hàng

Compare

Máy gieo hạt 3 hàng
– Tính năng: Rạch hàng, bón phân, gieo hạt, lấp đất
– Loại hạt gieo: Bắp (ngô), các loại đậu, cỏ voi, cao lương…
– Năng suất: 2-4 ha/8 giờ
Máy kết hợp với đầu kéo trên 250 Hp.

Mô tả sản phẩm