Máy gieo hạt 2 hàng

Máy gieo khí động 2 hàng
– Tính năng: Rạch hàng, bón phân, gieo hạt, lấp đất
– Loại hạt gieo: Bắp (ngô), các loại đậu, cỏ voi, cao lương…
– Năng suất: 2 – 3 ha/8 giờ
Máy kết hợp với đầu kéo trên 20 Hp.

Máy phù hợp với những mẫu ruộng nhỏ, phù hợp với nông hộ. hợp tác xã dùng chung.

0935 157 244