IMG_20150616_062144

Máy cắt cỏ voi, bắp xếp dãy

Compare

– Tính năng: Cắt thân, xếp dãy
– Đặc điểm: Vết cắt ngọt, nhanh, dễ tái sinh
– Năng suất: 8-10 ha/ngày

Mô tả sản phẩm