Máy thu hoạch bắp trái

MÁY THU HOẠCH BẮP TRÁI 4 HÀNG

– Chức năng: Thu hoạch trái gom vào thùng chứa.

– Năng suất: 2Ha/8h

– Chất lượng: không bị sót, không bị rơi vãi hạt, sạch rác

– Số hàng thu hoạch: 4 hàng

– Nâng hạ thủy lực

– Lắp trên dàn chân máy liên hợp

0935 157 244