VinaMach - Máy thu hoạch bắp (ngô) 4 hàng
Máy thu hoạch trái bắp

Máy thu hoạch bắp (ngô) 4 hàng

Compare

– Năng suất cao
– Sạch rác, ít bị sót trái, không rơi rụng hạt…

Máy do Công ty “Máy & Thiết Bị Nông Nghiệp VINAMACH” chế tạo.

– Thu hoạch sạch, không bị rác, lá, ít bị sót trái.

– Năng suất cao, phù hợp với điều kiện canh tác của Việt Nam.

Liên hệ: 093 515 7244 – Anh Vũ
Email: anhvu.vinamach@gmail.com
Website: https://vinamach.com

Mô tả sản phẩm