MAY GAP BAP
MAY GAP COMAY GAP BAPMAY GAP DA NANGMAY GAP MIA

MAY GĂP ĐA NĂNG

Compare

Mô tả sản phẩm

MAY GẮP MÍA, GẮP BẮP, GẮP CỎ, GẮP GỖ, TẢI TRỌNG 200Kg.

Chức năng, Xoay cần, Nâng hạ cần, gập cần, kẹp, xoay đầu kẹp.